top of page

ELR är en modellverksamhet för integrerad rehabilitering i samverkan, som utformades specifikt för att passa inom LSS- och SoL-boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning (Lindström, 2007; 2011).  

ELR innehåller personcentrerade, motivationsstärkande, recovery- och aktivitetsbaserade metoder, med verktyg för samverkan, samt ett lättillgängligt webbaserat utbildningspaket, manualer, informationsmaterial och kollegial handledning. 

ELR är framför allt tänkt att användas av leg. arbetsterapeuter och boendepersonal, som i sina respektive kompetenser och roller ansvarar för att understödja aktivitet och delaktighet. Även om ELR kan användas helt fristående, kan den med fördel även kombineras med andra behandlingar och involvera hela teamet. 

ELR fokuserar på vardagslivet; att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning, som bor i LSS- och SoL-boenden, att kunna påverka sitt vardagsliv, både inomhus, socialt och utåtriktat, på ett personligt och berikande sätt genom ökat engagemang i meningsfull aktivitet och delaktighet. 

 

Baserat på femårig feasibility-forskning (Lindström et al, 2011b; 2012; 2013; 2017), som indikerar mycket positiva resultat, har mindre revideringar gjorts. Nästa steg är att genomföra en RCT för att studera effekt, kostnads-effektivitet och användbarhet av ELR, i större skala.  

Klicka på rubriken nedan för:

-->Webb-utbildning

--> ELR-manualer                          

 (kodlåst tillgång – lösenord krävs)

bottom of page