top of page

ELR – MATERIAL & RESURSER

Följande material och resurser finns, som stöd för införande och användning av ELR:

  • Webbutbildning med 10 korta avsnitt, som kan ses individuellt av personal, samt tillhörande reflektionsfråga till varje avsnitt (samma innehåll för all personal; boendepersonal, arbetsterapeuter, övriga i teamet)

  • ELR-grundmanual för boendepersonal och övriga i teamet

  • ELR-manual för arbetsterapeuter (innehåller utöver grundmanualen även ett par specifika metoder och fördjupning)

  • Arbetsblad och exempel

  • Checklista med uppföljande två frågor som enhetschef månadsvis ställer till personalgrupp för ökad följsamhet

  • Informations-material riktat till potentiella deltagare (brukare), personal, enhetschefer, samt organisatorisk nivå

 

Resurser (för intresserade kommuner som vill veta mer om ELR, samt tillgång till handledning under införande):

  • Informationsmöte om ELR och möjlig användning i kommunal verksamhet (ta kontakt vid intresse)

  • Handledning längs väg

bottom of page