top of page

Om oss

Maria Lindström är den som designat och utvecklat Everyday Life Rehabilitation (ELR). Hon sökte och erhöll utvecklingsmedel från Nationell Psykiatrisamordning för att utforma en modellverksamhet för rehabilitering i samverkan mellan leg. arbetsterapeuter och boendepersonal inom LSS- och SoL-boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning; Everyday Life Rehabilitation (ELR).

De studier som genomförts har bedrivits i olika forskarkonstellationer inom Umeå universitet.

Min bakgrund: Jag har ett förflutet både som skötare, boendehandledare, enhetschef, arbetsterapeut, projektledare, Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och därutöver många år som lärare/forskare vid Umeå universitet. Personligen tror jag att alla dessa roller bidragit till att jag sett utmaningar och de speciella förutsättningar som råder inom boenden, med kommunal hälso- och sjukvårdsbaserad rehabilitering i samverkan med social omsorg, men också erfarenhet av framkomliga metoder. Jag har i min kliniska erfarenhet fått uppleva hur personcentrerade, recovery- och aktivitetsbaserade insatser verkligen kan understödja personer med psykisk funktionsnedsättning att, trots svåra psykiska symtom och livsomständigheter, kunna återhämta sig till ett meningsfullt, socialt och berikande liv.

 

Dessa erfarenheter och kontextuella förutsättningar vägdes in, tillsammans med bästa tillgängliga evidens, när jag designade och vidareutvecklade Everyday Life Rehabilitation (ELR) specifikt för att möta dessa utmaningar och för att ha potential att fungera på ett lättillgängligt sätt i en komplex kontext.  Min personliga drivkraft är att värna om utsatta målgrupper och rätten till ett meningsfullt vardagsliv samt insatser av god kvalitet, kontinuitet och långsiktighet.

My background: I believe my former roles and experiences from working in psychiatric wards, as housing staff, housing-unit manager, occupational therapist, project-coordinator, and later on as Medically responsible for rehabilitation, as well as teacher/researcher at the Umeå University, have inspired and helped me design, test, and further develop the Everyday Life Rehabilitation (ELR) intervention, together with best evidence, combined for the context of everyday life challenges in sheltered and supported housing facilities. A strong driving force for me is also to advocate for vulnerable target groups and their rights to high quality health care (including rehabilitation), personalized and coordinated efforts, and the facilitation of recovery towards a meaningful everyday life.

bottom of page