top of page

Publikationer, forskning och utveckling ELR

ELR designades och utvecklades specifikt för att passa inom LSS- och SoL-boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning (Lindström, 2007; 2011). Inledningsvis genomfördes så kallade feasibility-studier med kvantitativ och kvalitativ design, i syfte att utforska genomförbarhet och betydelse ur både deltagares (brukares), boendepersonals och arbetsterapeuters perspektiv (Lindström et al, 2011b; 2012; 2013; 2017).  Dessa studier indikerar mycket lovande tendenser, såsom framgångsrik rehabilitering med hög grad av måluppfyllelse, förbättrad hälsa, aktivitetsnivå, samt återupptäckt personligt aktörskap och ökat engagemang i både hembaserade, sociala och utåtriktade aktiviteter. Grundat i dessa studier har mindre revideringar gjorts, med tillägg i form av regelbunden uppföljning från enhetschef, tydliggjorda verktyg för samverkan, samt web-baserade avsnitt för personal, för att främja tillgänglighet och tidigt engagemang i ELR-strategier (Lindström, 2020).  Nästa steg är att genomföra en randomiserad kontrollerad studie (RCT) för att studera effekt och kostnadseffektivitet i större skala, samt process-studier för användbarhet av ELR. 

 

                 Publikationer/referenser:

Lindström M (2007). Manual Everyday Life Rehabilitation (ELR): modellverksamhet för integrerad rehabilitering i samverkan inom LSS- och SoL-boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning. Umeå: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering.

Lindström M (2011). Promoting agency among people with severe psychiatric disability: occupation-oriented interventions in home and community settings. (Doctoral dissertation). Umeå University. Promoting agency among people with severe psychiatric disability : occupation-oriented interventions in home and community settings (diva-portal.org)

Lindström M, Lindberg M & Sjöström S (2011b). Responsiveness or resistance: views of community care workers encountering a new rehabilitation model. (In doctoral dissertation). Umeå University.

Lindström M, Hariz G-M & Bernspång B (2012). Dealing with real-life challenges: outcome of a home-based occupational therapy intervention for people with severe psychiatric disability. OTJR: Occ, Partic and Health, 32: 5-14.  https://doi.org/10.3928/15394492-20110819-01

Lindström M, Sjöström S & Lindberg M (2013). Stories of Rediscovering Agency: Home-Based Occupational Therapy for People With Severe Psychiatric Disability. Qual Health Res, 23(6) 728–740.  https://doi.org/10.1177/1049732313482047

Lindström M & Isaksson G (2017). Personalized occupational transformations: Narratives from two occupational therapists´ experiences with complex therapeutic processes. OT in M Health, 33(1): 15-30.  https://doi.org/10.1080/0164212X.2016.1194243

 

Lindström M (2020). Everyday Life Rehabilitation (ELR): manual för arbetsterapeuter. Intern publikation.

 

Lindström M (2020). Everyday Life Rehabilitation (ELR): manual för boendepersonal och övriga i teamet. Intern publikation.

bottom of page